Thời trang sánh đôi của Vũ Ngọc Anh, Cường Seven

Thời trang sánh đôi của Vũ Ngọc Anh, Cường Seven

Vũ Ngọc Anh và Cường Seven thường cùng lên ý tưởng mặc đồ mỗi lần đi bên nhau.

Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp