6 mỹ nhân đọ dáng với thiết kế của Đỗ Mạnh Cường

6 mỹ nhân đọ dáng với thiết kế của Đỗ Mạnh Cường

H’Hen Niê, Ngọc Châu, Bé Quyên, Võ Hoàng Yến, Lê Thúy, Kim Dung diện trang phục sắp ra mắt của Đỗ Mạnh Cường.

Ý Ly
Ảnh: Milor Trần